kaldejska numerologija

ivanna nikić

Što znaèi pomoæ numerologa? PDF Ispis E-mail
Odgovarajuæi na pitanja vezana za numerologiju, èesto se susreæem sa pitanjima kako numerologija može pomoæi. Važno je naglasiti kako svaka osoba može samoj sebi pomoæi najviše. Živimo u užurbanom svijetu u kojem su mjerila uspjeha povezana sa posjedovanjem kuæa, vikendica, stanova, automobila, jahti, novih tehnologija. Sve što posjedujemo u materijalnom obliku želimo pokazati u najboljem svijetlu, pa pritom vozimo automobil na servis, peremo ga, osiguravamo, èistimo kuæu, brišemo prašinu, peremo prozore…Kada ste zadnji puta toliko brinuli o sebi?

Pritom zaboravite na frizere, novu odjeæu i slièno. Pomoæ numerologa prilikom promjene neskladnih brojeva je samo korak ka putu uspjeha. Mijenjanjem brojeva u osobnim podacima numerolog vam pomaže da se usmjerite na „pravi put“. Dakle, ukoliko su vaši podaci u neskladu možete imati poteškoæa u pronalaženju samoga sebe i pritom se praktièki izgubiti u traženju odgovora na pogrešnom mjestu. Korekcijom nepovoljnih brojeva otvorili ste si vrata novih moguænosti. Hoæete li ih iskoristiti ostaje na vama! Kada su brojevi u neskladu vidjeti pravo rješenje je kao da gledate kroz prljavi prozor. Zašto ne biste oèistili prozore i jasnije vidjeli situaciju koja vas muèi?

Promjenom imena ili prezimena (što ukljuèuje i promjenu prezimena prilikom udaje) mijenjaju se odnosi meðu brojevima, nekada je taj odnos poboljšan, nekada pogoršan, a ima i primjera gdje situacija ostaje ista. Što to znaèi? Zamislite da ste vi kuæa i da je promjena prezimena ili imena samo dorada na kuæi, npr. promjena prozora. Imali ste stare prozore i kuæa je bila u zimsko vrijeme hladna. Novim prozorima željeli biste si osigurati slijedeæu zimu puno topliju od prethodne. Potrebna je prilagodba jer i novi i bolji prozori trebaju vremena da ih upoznate. Isto tako treba i vama vremena da upoznate novu/ga sebe. Novi brojevi vibriraju drugaèije, sada u pozitivnom smjeru. To može znaèiti da se u vašemu životu postupno dogaðaju brojne promjene jer se i vi mijenjate. Ukoliko ste nezadovoljni sa poslovnim partnerom, prijateljem ili emotivnim partnerom nemojte se èuditi ukoliko takvu odnosi „umru“ (nakon promjene). To samo znaèi da su se takvi odnosi odavno iscrpili i da vam ne èine dobro. Nije èak ni bitno tko je koga više sputavao, èesto je to splet okolnosti iz kojega samo mudra i veæ iskusna osoba zna i može izaæi. Vjerovati u sebe, èvrsto stajati iza svake svoje odluke ali pritom ostati svjestan svojih moguænosti i odgovornosti je zadatak koji nije lako ispuniti. Stoga dragi moji, vjerujte u sebe, brinite se o sebi (jer tko æe ako ne vi sami) i uspjeh æe doæi!

 
« Prethodna