Kaldejska numerologija
Još od davnih dana, čovjeku je bilo prirodno tražiti odgovore. Kaldeja smještena na današnjem području Iraka i Kuvajta, mogla se pohvaliti brojnim učenjima koji su nastojali pomoći u traženju odgovora na bezbroj pitanja. Stari Kaldejci bili su izuzetno pametni i mudri ljudi od kojih i dan danas možemo puno toga naučiti. U starim tekstovima autori su spominjanjem „Kaldejaca“ obično mislili na svećenike i školovane osobe posebno vezane za astronomiju i astrologiju. Numerologijom možemo pomoći ne samo sebi već i svima u svojoj okolini, ukoliko razumijemo zakonitosti koje vladaju među brojevima. Kaldejska numerologija koristi vibracije brojeva koje se dobivaju pretvaranjem svakog pojedinog slova iz imena i prezimena u brojku. Numerolog stoga razumije što je svakomu od nas dano na korištenje u životu te kako ispravnim korištenjem brojeva možemo evoluirati u bolje osobe.